Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Nüfus Cüzdanı

1 Adet Fotoğraf (Biyometrik)

Sağlık Raporu (Aile Hekiminden)

Diploma / Öğrenci Belgesi

Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınabilir)

İkametgah (E-Devletten alınabilir)