Alkolden Ehliyetin İptal Olması Nedir?

Adayın ehliyeti 01.01.2016 tarihinden önce ise stajer değildir. Ehliyeti iptal olmaz. İlk defasında ehliyetine el konulması durumunda sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. İkinci defasında hafif para cezası ile birlikte 2 yıl süre ile sürücü belgeleri geri alınır. Üç ve üçten fazla ise sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır, hafif para cezası uygulanır ve ayrıca psiko-teknik ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulur.

Aday 01.01.2016 tarihinden sonra ehliyetini almışsa stajerdir. Stajer sürücülerde ehliyet iptal olmaktadır. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.

Stajyer sürücü 0,20-0,50 promil arası alkollü ise kursa kayıt için 6 ay beklemesine gerek yoktur. Alkol oranı 0,50 promilden fazla ise 6 ay bekledikten sonra kayıt yaptırabilmektedir. Her iki halde de psiko- teknik rapor, psikiyatri raporu ve trafikten ehliyet iptali yazısı gerekmektedir.